Phân công trực lễ 30/04 và 01/05

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017
 

PHÂN CÔNG TRỰC LỄ (30/4/2017 và 01/5/2017)

Trực Lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Công Thành - Phó Hiệu trưởng (ĐT: 0903 610 888)

 

Ngày

Thời gian

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

30/04/2017

Buổi sáng

07h30 -11h00

Vũ Đình Kết

Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kinh tế

Buổi chiều

13h00 -17h00

Phạm Đình Huấn

Trưởng khoa

Khoa GDĐC

01/05/2017

Buổi sáng

07h30 -11h00

Phan Đại Nghĩa

Phó trưởng bộ môn

Khoa Đ-ĐL

Buổi chiều

13h00 -17h00

Nguyễn Ngọc Thông

Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn

Khoa Cơ khí

Lưu ý: Phòng Quản trị Đời sống phân công trực an toàn điện.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
     
(Đã ký)


Nguyễn Công Thành