Kết quả tuyển dụng ngày 13/10/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
Số:   1136/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng  10   năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 13/10/2017

 

I. CÓ 05 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 HUỲNH HẢI ĐĂNG   10/6/1991 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực TB-Khá  
2 LÊ TRUNG HIẾU   1/6/1991 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực TB-Khá  
3 ĐỖ TẤN THÍCH   3/16/1995 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực Giỏi  
4 PHẠM DUY PHƯỚC   3/12/1992 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Giỏi Thạc sĩ
5 PHẠM ĐÌNH THÁI   2/18/1992 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá Thạc sĩ

  * Đúng 14g00 chiều thứ Hai ngày 30/10/2017: Liên hệ P. Hành chính - Quản Trị để được hướng dẫn  thủ tục làm việc. Khi đến, mang theo CMND gốc, 05 bản sao chứng thực CMND và 03 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

  * 07g00 sáng thứ Tư ngày 01/11/2017: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.

 II)- CÁC ỨNG VIÊN CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)                            

NGUYỄN THANH NHÃ