Thông báo kết quả tuyển dụng giảng viên ngày 18/01/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Số:   335/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng  01  năm 2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 18/01/2018

I. CÓ 06 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 TRẦN PHƯƠNG THU HƯƠNG x 7/14/1995 BM Văn hóa–Ngoại ngữ Khoa Giáo dục Đại cương Xuất sắc  
2 VÕ ĐẠI VÂN   9/17/1992 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
3 CAO HOÀNG ĐỨC THÁI   9/15/1992 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
4 NGUYỄN DUY THẮNG   4/10/1989 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện lạnh Khá Thạc sĩ
5 LIÊU QUANG HIỆP   7/16/1981 BM Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Khá Thạc sĩ
6 NGUYỄN HOÀNG BẢO HƯNG   6/17/1991 BM Cơ khí sửa chữa Khoa Cơ khí Khá  

  * Đúng 14g00 chiều thứ Ba ngày 27/02/2018: Liên hệ P. Hành chính - Quản Trị để được hướng dẫn  thủ tục làm việc. Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (phô tô mực đậm để thấy rõ số CMND) và 03 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

   * 07g00 sáng thứ Năm ngày 01/03/2018: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.

II)- CÁC ỨNG VIÊN CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)                            

NGUYỄN THANH NHÃ