Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch Canh Tý 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 143/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Âm lịch Canh Tý 2020

 

     Căn cứ Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ lao động –Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết Âm lịch, năm Canh Tý 2020; Căn cứ vào lịch đào tạo năm học 2019-2020 của Trường CĐKT Cao Thắng ban hành ngày 27/8/2019.

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Canh Tý 2020 như sau:

     Cán bộ, giảng viên và sinh viên nghỉ từ thứ Hai, ngày 20/01/2020 (26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết Chủ Nhật ngày 09/02/2020 (16 tháng Giêng năm Canh Tý). Thứ Hai ngày 10/02/2020, giảng dạy và học tập trở lại.

     Cán bộ, viên chức khối hành chính nghỉ từ thứ Năm ngày 23/01/2019 đến hết thứ Tư ngày 29/01/2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). Thứ Năm ngày 30/01/2020 (mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý) cán bộ, viên chức khối hành chính làm việc trở lại.

Lưu ý:

Để đảm bảo an toàn, an ninh trong các ngày nghỉ, nhà trường yêu cầu:

     Các Phòng, Khoa, Bộ môn: Tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý; Khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ.

     Phòng Hành chính-Quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất; Bộ phận bảo vệ đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn trong khuôn viên trường, tăng cường giám sát xung quanh trường.

     Bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Quản lý sinh viên ở lại trong Tết Nguyên Đán; Đảm bảo an ninh, trật tự, mỹ quan khu vực cổng, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá.

     Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

Nơi nhận:

     - Giám hiệu;

     - Các đơn vị trong Trường;

     - Lưu: VT, HCQT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha