Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 38

 


Hôn nay, ngày 05 tháng 12 năm 2014 tại sảnh nhà B với sự phối hợp giữa Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên và Bệnh Viện Chợ Rẩy đã diễn ra buổi hiến máu tình nguyện lần thứ 38.

Một số hình ảnh: