Kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết & Trao Bằng Tốt nghiệp, năm 2022

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

Số: 308-KH/CĐKTCT-CTCT HSSV

TP. HCM, ngày 28  tháng 2  năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ Tổng kết & Trao Bằng Tốt nghiệp, năm 2022

--------

I. MỤC ĐÍCH:

Lễ Tổng kết & Trao Bằng Tốt nghiệp là ngày tôn vinh sự thành đạt của sinh viên sau thời gian học tập và rèn luyện tại trường, là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình mỗi Tân kỹ sư thực hành, tân cử nhân thực hành.

Lễ Tổng kết & Trao Bằng Tốt nghiệp được tổ chức trang trọng, tạo cảm xúc mạnh mẽ và ấn tượng đối với sinh viên trước khi bước vào giai đoạn phục vụ cho xã hội và cộng đồng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian tổ chức: 08 giờ 00, ngày 20/3/2022 (Chủ nhật)

2. Địa điểm: Hội trường A

3. Đối tượng: Sinh viên Tốt nghiệp năm 2021, 2022.

4. Phương thức, địa điểm, thời gian đăng ký tham dự Lễ Tốt nghiệp:

4.1 Đăng ký trực tiếp:

+ Thời gian đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 14/3/2022 vào các khung thời gian, cụ thể:

Thứ 2, 4, 6 hàng tuần:

Buổi Sáng từ 08g00 - 11g00

Buổi Chiều từ 14g00 - 16g00

Buổi Tối từ 17g30 - 19g00, riêng đối với sinh viên đăng ký buổi tối vui lòng hẹn lịch thông qua link Online: https://bom.to/vt10xl5 hoặc quét Qr Code bên dưới.

Thứ 7 - Buổi Sáng từ 08g00 - 11g00

+ Địa điểm đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp: Phòng Công tác Chính trị Học sinh sinh viên (Tầng 5 nhà F) hoặc Văn phòng Đoàn TN-Hội SV (Tầng 5, khu nhà F).

4.2 Đăng ký trực tuyến: Theo thông báo riêng.

5. Thời gian nhận và trả lễ phục Tốt nghiệp:

- Thời gian nhận lễ phục: 08giờ00 – 19giờ00 ngày 18, 19/3/2022 (Thứ 6, thứ 7)

- Thời gian trả lễ phục: 11giờ00 – 16giờ00 ngày 20/3/2022 (Chủ nhật).

6. Lệ phí khi đăng ký: 580.000đ bao gồm Phí đăng ký tham dự Lễ 180.000 đồng + Tiền thế chân 400.000 đồng (Sẽ được hoàn trả sau khi Sinh viên trả đầy đủ Lễ phục Tốt nghiệp).

Sinh viên có trách nhiệm bảo quản lễ phục tốt nghiệp, trường hợp nếu làm mất hoặc hư hỏng sẽ phải đền bù hoặc chịu chi phí sửa chữa, theo các mức sau:

Nội dung

ĐVT

Đơn giá

Mất áo, rách áo không phục hồi được

1 cái

400.000 đồng

Mất nón, rách nón, ướt nón không phục hồi được

1 cái

200.000 đồng

Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi, đề nghị Sinh viên kiểm tra cẩn thận lễ phục tốt nghiệp trước khi ký nhận và ký trả. Sinh viên phải hoàn trả lễ phục ngay sau khi làm lễ tốt nghiệp. (Quá thời gian trả lễ phục, sinh viên chưa trả lễ phục mà không báo về bộ phận phát lễ phục hoặc Ban tổ chức, xem như Sinh viên đã làm mất lễ phục và sẽ không được hoàn lại số tiền thế chân).

7. Quy định về đồng phục trong buổi lễ:

- Áo lễ phục và nón cử nhân thống nhất do Ban tổ chức cung cấp bên ngoài, bên trong sinh viên mặc trang phục lịch sự.

- Mang giày tây hoặc giày có quai hậu, không mang dép lê.

* Những trường hợp vi phạm sẽ không được tham dự Lễ.

8. Quy định tham dự Lễ Tốt nghiệp:

- Sinh viên tập trung tại Hội trường A và ngồi đúng theo sơ đồ được sắp xếp.

- Thực hiện theo hướng dẫn của ban tổ chức về nghi thức Lễ Tốt nghiệp.

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:

1. Ông Trương Quang Trung      Phó Hiệu trưởng,                                         Trưởng ban

                                                    TrP. CTCT-HSSV                                            

2. Ông Tống Thanh Nhân           TrP. Hành chính-Quản trị                              Phó Trưởng ban

3. Ông Trần Việt Dũng               TrP. Đào tạo                                                  Thành viên

4. Ông Nguyễn Thanh Hiệp        Phó TrP. CTCT-HSSV                                  Thành viên

5. Ông Tống Thành Hậu             Bí thư Đoàn trường                                      Thành viên

6. Ông Hồ Thanh Bảo                 Phó Bí thư,                                                  Thành viên

                                                  Chủ tịch HSV trường

7. Các Ông/Bà là Trưởng/Phó Khoa, Bộ môn, GVCN                                    Thành viên

8. Ông Trần Quốc Triểu             Chuyên viên P. CTCT HSSV                        Thành viên

9. Ông Phan Quốc Đạt              Chuyên viên P. CTCT HSSV                        Thành viên

                                                   UV BTK HSV trường

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Phòng Đào tạo:

- Báo cáo kết quả đào tạo năm học 2020–2021 tại buổi Lễ.

- Ban hành các Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp.

- Lập danh sách sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc để trình khen thưởng.

- In và lên kế hoạch cấp bản chính bằng tốt nghiệp, phiếu điểm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021, 2022.

2. Phòng Công tác chính trị HSSV, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên:

- Chuẩn bị văn nghệ phục vụ.

- Ra thông báo, lập danh sách HSSV đăng ký tham gia.

- Xây dựng thiết kế chương trình Lễ.

- Chuẩn bị bài phát biểu và chọn sinh viên đại diện sinh viên tốt nghiệp năm 2021, 2022, trình bày tại Chương trình Lễ.

- Chuẩn bị hoa tặng sinh viên tiêu biểu trong buổi Lễ; tổ chức đội lễ tân, tiếp khách.

- Nhận đăng ký và lập danh sách, sắp xếp chỗ ngồi tại Hội trường cho sinh viên.

- Chuẩn bị các điều kiện vật chất để Lãnh đạo Nhà trường trao bằng tốt nghiệp.

- Lập kế hoạch dự trù kinh phí và tổ chức thuê lễ phục tốt nghiệp.

- Thiết kế, in phông nền sân khấu.

- Chụp ảnh lưu niệm.

3. Phòng Hành chính Quản trị:

- Phát hành Thư mời đại biểu (nếu có).

- Đảm bảo công tác trật tự, anh ninh trong quá trình tổ chức.

- Công tác khen thưởng tại buổi lễ.

- Chuẩn bị nước cho đại biểu, khay trao bằng.

- Hỗ trợ nhân viên trực mở cửa, điều chỉnh âm thanh, ánh sáng tại Hội trường A.

- Sắp xếp ghế ngồi đại biểu; đảm bảo cảnh quan khu vực Lễ, vệ sinh môi trường.

4. Phòng Tài chính kế toán:

Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí phục vụ Lễ và thanh toán kinh phí theo quy định.

5. Khoa/ Bộ môn, GVCN:

- Cử Cán bộ từ Phó Bộ môn trở lên, đại diện Khoa/Bộ môn trao Bằng tượng trưng cho Tân cử nhân; Thông báo đến Giáo viên chủ nhiệm tham dự Lễ tốt nghiệp.

- Triển khai nội dung kế hoạch đến toàn thể sinh viên biết và đăng ký tham gia.

6. Đại đội tự vệ Nhà trường

- Phân công cán bộ tự vệ phối hợp với tổ bảo vệ tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình Lễ diễn ra.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết & Trao Bằng Tốt nghiệp năm 2022, các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phòng, khoa, bộ môn;
- GVCN;
- Lớp sinh viên;
- Lưu VP.H

Qr Code hẹn lịch đăng ký buổi tối

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Trương Quang Trung