Phân công lịch trực Tết Nhâm Dần 2022

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NHÂM DẦN 2022

(Kèm theo Thông báo số 185/TB-CĐKTCT-HCQT ngày 10/01/2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng)

Trực Lãnh đạo:  

 - Đ/c Nguyễn Công Thành   - Phó Hiệu Trưởng                      (ĐT: 0903 610 888)

 - Đ/c Trương Quang Trung  - Phó Hiệu Trưởng                       (ĐT: 0918 425 094)

 - Đ/c Tống Thanh Nhân       - Trưởng phòng HC-QT               (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

29 Tết

(Thứ Hai 31/01/2022)

08h00-11h00

Nguyễn Bá Phúc

Khoa CNTT

0938880578

13h30-16h30

Nguyễn Vũ Dzũng

Khoa CNTT

0903855358

Mùng 1 Tết

(Thứ Ba 01/02/2022)

08h00-11h00

Nguyễn Thanh An

Phòng HC-QT

0918322893

13h30-16h30

Huỳnh Phước Thiện

Khoa Cơ khí Động lực

0937965803

Mùng 2 Tết

(Thứ Tư 02/02/2022)

08h00-11h00

Nguyễn Quốc Văn

Khoa Cơ khí

0907797139

13h30-16h30

Nguyễn Quốc Văn

Khoa Cơ khí

0907797139

Mùng 3 Tết

(Thứ Năm 03/02/2022)

08h00-11h00

Tống Thanh Nhân

Phòng HC-QT

0908407812

13h30-16h30

Phan Đại Nghĩa

Khoa Điện- Điện tử

0903648261

Lưu ý: Phòng Hành chính-Quản trị phân công trực an toàn chung.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha