Phân công trực tết Tân sửu 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 342/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT TÂN SỬU 2021

Trực Lãnh đạo:

 - Đ/c Nguyễn Công Thành  – Phó Hiệu Trưởng (ĐT: 0903 610 888)

 - Đ/c Trương Quang Trung – Phó Hiệu Trưởng  (ĐT: 0918 425 094)

 - Đ/c Tống Thanh Nhân      – Trưởng phòng HC-QT (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

30 Tết

(Thứ Năm 11/02/2021)

07h30-11h00

Nguyễn Hữu Quyền

Khoa CNNL

0909 675 704

14h00-17h00

Nguyễn Chí Thiện

Khoa CNNL

0934 718 527

Mùng 1 Tết

(Thứ Sáu 12/02/2021)

07h30-11h00

Nguyễn Thanh An

Phòng HC-QT

0918 322 893

13h00-16h00

Trần Việt Dũng

Phòng Đào tạo

0983 074 970

Mùng 2 Tết

(Thứ Bảy 13/02/2021)

07h30-11h00

Nguyễn Thiện Thông

Khoa Điện-Điện tử

0912 862 624

13h00-16h00

Lê Phong Phú

Khoa Điện-Điện tử

0903 617 646

Mùng 3 Tết

(Chủ Nhật 14/02/2021)

07h30-11h00

Nguyễn Bá Phúc

Khoa CNTT

0938 880 578

13h00-16h00

Nguyễn Bá Phúc

Khoa CNTT

0938 880 578

Lưu ý: Phòng Hành chính-Quản trị phân công trực an toàn điện.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha