Phân công trực lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG TRỰC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

(Kèm theo Thông báo số: 430/TB-CĐKTCT-HCQT, ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng)

 

Trực Lãnh đạo: 

- Đ/c Nguyễn Công Thành    – Phó Hiệu trưởng                      (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c  Tống Thanh Nhân       – Trưởng phòng HC-QT             (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Chủ Nhật

(10/4/2022)

8h00-11h30

Lê Đình Trung

Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh

0918 229 694

13h00-16h30

Nguyễn Hữu Quyền

Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh

0909 675 704

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha