Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT CAO THẮNG


Số:185/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

 

     Căn cứ vào Lịch đào tạo năm học 2021-2022 của Trường CĐKT Cao Thắng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như sau:

     1. Giảng viên và sinh viên nghỉ từ Thứ Hai, ngày 24/01/2022 (22 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết Chủ Nhật, ngày 13/02/2022 (13 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Thứ Hai, ngày 14/02/2022, giảng viên và sinh viên toàn Trường giảng dạy, học tập trực tuyến và trực tiếp tại Trường theo lịch đào tạo.

     2. Cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính nghỉ từ thứ Thứ Bảy 29/01/2022 (27 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết Chủ Nhật, ngày 06/02/2022 (ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính làm việc trở lại vào Thứ Hai, ngày 07/02/2022 (nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

     Lưu ý:

     Để đảm bảo an toàn, an ninh trong các ngày nghỉ Tết, Nhà trường yêu cầu:

     Các Phòng, Khoa, Bộ môn: Tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn; phòng, chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý; khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ.

     Phòng Hành chính-Quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất; Bộ phận bảo vệ đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn trong khuôn viên trường, tăng cường giám sát xung quanh trường.

     Bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; quản lý sinh viên ở lại trong Tết Nguyên đán; đảm bảo an ninh, trật tự, mỹ quan khu vực cổng, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá.

     Trong thời gian nghỉ Tết, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên và người lao động nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19 của Nhà nước, của các Cơ quan y tế và của Nhà trường.

     Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:
- Giám hiệu;
- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu: VT, HCQT.                                                                                                                                     

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha