Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số:341/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

 

     Căn cứ Thông báo số 4875/TB-BLĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ lao động –Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

     Căn cứ vào Lịch đào tạo năm học 2020-2021 của Trường CĐKT Cao Thắng do Hiệu trưởng ban hành ngày 17/9/2020.

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 như sau:

  1. Giảng viên và sinh viên nghỉ từ thứ Hai, ngày 01/02/2021 (20 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết Chủ Nhật ngày 21/02/2021 (10 tháng Giêng năm Tân Sửu). Thứ Hai ngày 22/02/2021, giảng dạy và học tập trở lại.
  2. Cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính nghỉ từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Thứ Tư, ngày 17/02/2021 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu) cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính làm việc trở lại.

Lưu ý:

Để đảm bảo an toàn, an ninh trong các ngày nghỉ, nhà trường yêu cầu:

     Các Phòng, Khoa, Bộ môn: Tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý; Khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ.

     Phòng Hành chính-Quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất; Bộ phận bảo vệ đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn trong khuôn viên trường, tăng cường giám sát xung quanh trường.

     Bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Quản lý sinh viên ở lại trong Tết Nguyên đán; Đảm bảo an ninh, trật tự, mỹ quan khu vực cổng, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá.

     Trong thời gian nghỉ Tết, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên và người lao động nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng chống đại dịch Covid-19 của nhà nước, của các cơ quan y tế và của nhà trường.

     Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha