Phân công trực lễ 30/4 và 01/5

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG TRỰC LỄ 30/4 và 01/5

(Kèm theo Thông báo số: 428/TB-CĐKTCT-HCQT, ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng)

Trực Lãnh đạo:

- Đ/c Nguyễn Công Thành    – Phó Hiệu trưởng                      (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c  Tống Thanh Nhân       – Trưởng phòng HC-QT             (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Thứ Bảy

(30/4/2022)

08h00-11h30

Nguyễn Thời Trung

K.CKĐL

0972211217

13h00-16h30

Nguyễn Thanh An

P.HCQT

0918322893

Chủ Nhật

(01/5/2022)

08h00-11h30

Lê Phong Phú

K.Đ-ĐT

0903617646

13h00-16h30

Phan Đại Nghĩa

K.Đ-ĐT

0986457503

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha