Thông báo về việc chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến một số hoạt động trong trường

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:    777  /CĐKTCT-HCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến

     Căn cứ Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

     Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo đến cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường:

     Kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, một số hoạt động trong trường chuyển sang hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Về tuyển sinh: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến (online) tại http://tuyensinh.caothang.edu.vn/.  Mọi chi tiết xin liên hệ:

     Điện thoại: (028) 38 212 868 (giờ hành chính) - Hotline: 0813 813 222

     Email: tuyensinh@caothang.edu.vn - Facebook: fb.com/caothang.edu.vn

2. Về cấp, phát văn bằng: HSSV thực hiện đăng ký nhận bằng tốt nghiệp tại:  http://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-nhan-bang.html

3. Về học kỳ phụ: Sinh viên theo dõi các thông báo hướng dẫn trên website  https://daotao.caothang.edu.vn/

4. Về các hoạt động liên quan đào tạo: Sinh viên liên hệ:

     Email daotao@caothang.edu.vn,

     Điện thoại: (028) 38 212 868 (giờ hành chính) - Hotline: 0813 813 222

     Facebook: fb.com/daotao.caothang.edu.vn

5. Về các loại giấy xác nhận, chứng nhận cho sinh viên:

     Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://caothang.edu.vn/sinh-vien/xin-giay-xac-nhan.html. Nhà trường sẽ trả kết quả đến SV qua đường bưu điện.

6. Về các vấn đề về chế độ, chính sách, học bổng, bảo hiểm cho sinh viên:

     Liên hệ qua số điện thoại 098 087 2090 (gọi bằng Zalo hoặc trực tiếp) để được hướng dẫn hoặc qua email: hcqt@caothang.edu.vn

7. Về các vấn đề liên quan đến phòng Tài chính-Kế toán:

     Liên hệ qua số điện thoại 090 4433 291 để được hướng dẫn.

     Đề nghị cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên, người lao động toàn trường nghiêm túc thực hiện giãn cách và các quy định phòng chống dịch.

Nơi nhận:

 

Hiệu Trưởng

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Lưu VT, HCQT.

 

(đã ký)

Lê Đình Kha