Danh Sách HSSV Được Duyệt Nhận Học Bổng Cựu Học Sinh Cao Thắng Năm 2017

 

HSSV tập trung tại Phòng Hội thảo (khu nhà truyền thống) lúc 15 giờ 00 ngày 12/4/2017 (thứ Tư) để được hướng dẫn thủ tục nhận học bổng.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Danh sách HSSV được duyệt nhận học bổng cựu Học sinh năm 2017.pdf 145.126 KB