Thông báo khai giảng lớp Tiếng Anh do công ty Intel Products Vietnam tài trợ

LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp Tiếng Anh do công ty Intel Products Vietnam tài trợ

Thời gian: 5h30 ngày thứ 4, 16/12/2015

Địa điểm: Phòng F5.4

Chú ý: Danh sách lớp học gồm có 20 Sinh viên như sau:

MSV Họ và Tên Ngày sinh  Giới tính Điện thoại  Email 
309131040 Lê Hoàng Phúc 18/08/1995 Nam 01692901491 windboy.1995@gmail.com
309131028 Nguyễn Thanh Hưng 04/03/1995 Nam 01687648676 paulhung43@gmail.com
303131454 Trần Đường Minh Thanh 20/03/1992 Nam 01679345304 excurxion1@gmail.com
308131112 Đặng Minh Khiêm 09/12/1995 Nam 01647047077 minhkhiemdang@gmail.com
308131090 Đỗ Trung Dũng 11/06/1995 Nam 0969979715 dodung1106@gmail.com
303131351 Nguyễn Duy Tấn 03/06/1995 Nam 0932890102 nguyendtan36@gmail.com
303131245 Nguyễn Thế Nam 04/06/1995 Nam 01626072372 thenam695@gmail.com
309131070 Hà Chí Tịnh 01/07/1995 Nam 01666133058 CHITINH.LM@GMAIL.COM
309131025 Huỳnh Lý Thanh Huy 15/06/1994 Nam 0978384612 huynhhuystr150694@gmail.com
308131110 Nguyễn Minh Khang 09/01/1995 Nam 0974620345 minhkhang234@yahoo.com
309131082 Nguyễn Tô Tử Anh 02/11/1995 Nam 0939119156 tuanh02111995@gmail.com
303131183 Phạm Đức Văn 27/05/1993 Nam 0948.898.621 van93kaka@gmail.com
303131015 Phạm Xuân Dương 22/03/1995 Nam 01665637597 staven.pilcher@gmail.com
303131038 Trần Mạnh Hùng 10/06/1994 Nam 0977280012 tmhung01@gmail.com
307131092 Trần Phan Thái Bảo 18/10/1995 Nam 01686574677 thaibao134079@gmail.com
303131468 Nguyễn Hoàng Tuấn 01/01/1993 Nam 0987 664 165 tuanelectric93@gmail.com
308131148 Trần Thị Bích Trâm 16/01/1992 Nữ 01282166166 tramtran0116@gmail.com
308131029 Nguyễn Văn Vũ Linh 31/08/1995 Nam 01662536964 nguyenvanvulinh6611989@gmail.com
309131091 Trương Văn Giàu 30/03/1995 Nam 0984546522 truongvangiau.ct95@gmail.com
309131141 Đặng Quốc Thắng 14/03/1995 Nam 01676962771 dqthangtd@gmail.com