Thông báo đăng ký tham gia chương trình Women in Technology

Đây là chương trình hội thảo với các chủ đề liên quan tới việc xây dựng sự nghiệp, networking và cố vấn nhằm hỗ trợ cho sự thành công của phụ nữ khi họ bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật trong khu vực Hạ lưu sông Mekong, Đông Nam Á.

 

Đối tượng tham gia chương trình: các phụ nữ trẻ tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Chương trình cũng bao gồm các diễn giả, nhà cố vấn là những lãnh đạo là phụ nữ trong ngành công nghệ từ các công ty đa quốc gia hàng đầu trên thế giới như Intel, Cisco và sẽ được điều phối bởi Phái viên Khoa học Hoa Kỳ là GS.TS. Geraldine Richmond.

Để nộp hồ sơ tham dự, các sinh viên vào link này: http://gg.gg/WomenInTech_HCMC

 

Tiêu chuẩn tuyển chọn như sau:

1. Sinh viên nữ đang học ở các ngành kỹ thuật

2. Có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại TPHCM

3. Lưu loát tiếng Anh ở kỹ năng nói, viết và đọc

4. Thể hiện đam mê làm lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ như việc thể hiện mục tiêu tương lai, mối quan tâm về học thuật, kinh nghiệm làm việc, có hoạt động ngoại khóa trong trường hoặc trong cộng đồng

5. Sẵn sàng tham gia phỏng vấn từ ngày 8-16/12/2015

6. Sẵn sàng tham gia các hội thảo tại TPHCM vào 11-12/1/2016

 

Hạn chót đăng ký là 16/12/2015