Thông báo tuyển dụng nhân sự

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: /TB-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày  28 tháng   04  năm  2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ  

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật  Cao Thắng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

1.     Giảng viên cơ hữu :

Yêu cầu chung:Tốt nghiệp Đại học chính qui các trường  Đại Học Việt - Đức, Đại Học Bách Khoa, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.

Chuyeân ngaønh tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng

Yêu Cầu Chuyên môn riêng từng ngành

Kỹ Thuật Cơ Sở  ( giảng viên vẽ kỹ thuật)

4

Tốt nghiệp đúng chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy hoặc Kỹ thuật chế tạo máy, cơ kỹ thuật, cơ tin – kỹ thuật

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

3

Tốt nghiệp đúng chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy hoặc Kỹ thuật chế tạo máy

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

3

Tốt nghiệp đúng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô hoặc Kỹ thuật cơ khí động lực

2. Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin việc ( viết tay ghi rõ chuyên ngành dự tuyển )

- Sơ yếu lí lịch (Mẫu loại 4 trang, có dán ảnh và xác nhận của Địa phương )

- Bản sao ( có công chứng ): Hộ khẩu, Giấy khai sinh, CMND

- Các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm liên quan

- Bản chính Giấy khám sức khỏe

- 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

3. Thời gian nộp hồ sơ:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại:

Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Từ 10/05/2016 đến 30/05/2016. Tại số 65 Huỳnh Thúc Kháng Phường Bến nghé Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 38212360 (trong giờ hành chính)

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH