Thông báo phân công trực tết Bính Thân 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

TP.Hồ Chí Minh, ngày  07  tháng 01 năm 2016

 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT BÍNH THÂN 2016

 

Trực Lãnh Đạo:   Đ/c: Nguyễn Công Thành  - Phó Hiệu Trưởng (0903610888)

Đ/c: Trương Quang Trung - TP. CTCT-HSSV (0918425094)

Đ/c: Lê Đình Kha – Trưởng phòng TC-HC (0903825915)

 

Ngày

Thời gian

Cán Bộ Đơn Vị

07/02/2016

(29 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Dương Trọng Đính

Chiều từ 15 giờ đến 20 giờ

Phạm Văn Thành

08/02/2016

(01 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Nguyễn Hữu Quyền

Chiều từ 13giờ đến 16 giờ

Tống Ngọc Hiệp

09/02/2016

(02 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Trần Việt Dũng

Chiều từ 13giờ đến 16 giờ

Nguyễn Văn Khưa

10/02/2016

(03 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Nguyễn Phùng Tấn

Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ

Nguyễn Phùng Tấn

 

Lưu ý: Phòng quản trị đời sống phân công trực an toàn điện.

 

   

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Công Thành