Kết quả tuyển dụng ngày 07/04/2016

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG TỔ CHỨC -HC

Số: 570/TB-CĐKTCT-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày  21 tháng   04  năm  2016

 
THÔNG BÁO
KẾT QỦA TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 07/04/2016
 

I. CÓ 07 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY GV THUỘC BỘ MÔN KHOA Tốt nghiệpĐH loại
1 NGUYỄN QUANG MINH   1/26/1991 Cơ khí Động lực Khoa Cơ khí Động lực Khá
2 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN   5/3/1993 Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá
3 DIỆP TRUNG HIẾU   6/19/1993 Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá
4 NGUYỄN GIA ĐẠT   8/11/1993 Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá
5 HỒ CÔNG MINH   1/26/1986 Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Khá
6 NGUYỄN TIẾN KHANG   8/4/1993 Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Khá
7 TRẦN THIỆN PHÚC   11/3/1984 Cơ điện tử Khoa Cơ khí Khá

 

  * Đúng 13g30 chiều thứ Năm ngày 28/04/2016: Liên hệ P. Tổ chức - HC để được hướng dẫn  thủ tục làm việc. Khi đến, mang theo CMND gốc, 06 bản sao chứng thực CMND và 05 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

  * 07g00 sáng thứ Tư ngày 04/05/2016: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.
 
II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:
Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.
 
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
LÊ ĐÌNH KHA                        
(Đã ký)