Thông báo v/v đăng ký Lễ phát bằng tốt nghiệp 2015

 

 Đồng thời buổi lễ cũng là dịp để nhà trường nhìn lại kết quả đào tạo của mình. Vì vậy, buổi lễ được tổ chức trang trọng, mang ý nghĩa thiết thực, tạo nên cảm xúc mạnh mẽ và ấn tượng đối với sinh viên trước khi bước vào giai đoạn mới, qua đó cũng góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định vị trí của nhà trường với cộng đồng xã hội.

      Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo đến HSSV tốt nghiệp năm 2015 kế hoạch tổ chức và thời gian đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp như sau:

Ưu tiên các em đăng ký tham gia Lễ tốt nghiệp được nhận bằng tốt nghiệp trong ngày 30/10/2015

      1. Thời gian buổi lễ: vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu ngày 30/10/2015.

      2. Địa điểm:  Hội trường A

      3. Đối tượng: Sinh viên bậc Cao đẳng chuyên nghiệp, Sinh viên bậc Cao đẳng nghề tốt nghiệp năm 2015.

      4. Nội dung:

      - Sinh viên tốt nghiệp được doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp và tham gia các nội dung trong ngày hội việc làm.

      - Chương trình văn nghệ, công bố các Quyết định khen thưởng có liên quan, trao bằng tốt nghiệp và phát thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; phát biểu của Hiệu trưởng; phát biểu của sinh viên tốt nghiệp, trao bằng tốt nghiệp cho Tân cử nhân.

      5. Địa điểm, thời gian, lệ phí đăng ký tham dự Lễ Tốt nghiệp:

      a) Sinh viên khóa 2012 đăng ký nhận và trả lễ phục liên hệ: 

      - Văn phòng Đoàn Thanh niên -Tầng 5 Khu nhà F (Đ/c Mai Thị Ngọc Nhung – SĐT: 01644700141)

      - Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/10/2015 vào các ngày Thứ 2,3,4,5,6 (Từ 13g00 - 16g00), Thứ 7 và Chủ nhật (Từ 08giờ00 - 16giờ00).

      b) Thời gian nhận và trả lễ phục:

      - Thời gian nhận lễ phục: 08giờ00 - 19giờ00 ngày 27,28,29/10/2015.

      - Thời gian trả lễ phục: 11giờ00 – 15giờ00 ngày 30/10/2015 (Thứ sáu).

      c) Lệ phí khi đăng ký: Thuê lễ phục và lệ phí chụp ảnh, bìa bằng tốt nghiệp 150.000 đồng. Tiền thế chân đăng ký lễ phục 400.000 đồng (Sẽ được hoàn trả sau khi HSSV trả lễ phục).

PHÒNG CTCT-HSSV