Phân công trực lễ quốc khánh 2/9

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

PHÂN CÔNG TRỰC

Lễ Quốc Khánh 2/9/2015

 

Trực Lãnh Đạo:     Đ/c Lê Xuân Lâm

Ngày Thời gian Cán bộ Đơn vị
02/09/2015 Sáng Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ Trương Quang Trung
Chiều 13 giờ đến 17 giờ Trần Việt Dũng

 

Lưu ý: Phòng Quản trị Đời sống phân công trực an toàn điện.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

NGUYỄN CÔNG THÀNH