Thông báo kết quả tuyển dụng giảng viên ngày 02/04/2015

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG TỔ CHỨC -HC

Số: 560/TB-CĐKTCT-TCHC 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày 07 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO
KẾT QỦA TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 02/04/2015

 

I)- CÓ 06 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY GV DẠY MÔN THUỘC KHOA Tốt nghiệpĐH loại GHI CHÚ
1 ĐOÀN QUỐC ĐẠT   10/9/1991 Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
2 NGUYỄN TÙNG KHA   5/10/1991 Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
3 PHẠM ĐÌNH NGÃI   1/1/1989 Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
4 PHẠM CÔNG HÙNG   1/14/1991 Cơ điện tử Khoa Cơ khí Khá  
5 MAI THÁI THIÊN PHÚC   8/31/1991 Cơ điện tử Khoa Cơ khí Khá  
6 NGUYỄN TRÍ TUẤN   8/19/1989 Cơ điện tử Khoa Cơ khí Khá  

* Đúng 14g00 chiều thứ Tư ngày 15/04/2015: Liên hệ P. Tổ chức - HC để được hướng dẫn thủ tục làm việc.
Khi đến, mang theo CMND gốc, 06 bản sao chứng thực CMND và 05 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).
* 07g00 sáng thứ Hai ngày 04/05/2015: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.


II)- CÁC ỨNG VIÊN CÒN LẠI:
Hội đồng tuyển dụng nhà trường xin tỏ lời cám ơn sâu sắc vì sự quan tâm đến nhà trường.

  TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

LÊ ĐÌNH KHA