Thông báo kết quả tuyển dụng giảng viên ngày 14/11/2014

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
PHÒNG TỔ CHỨC -HC
Số: 928/TB-CĐKTCT-TCHC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày  17  tháng   11  năm  2014


THÔNG BÁO
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 14/11/2014


I. CÓ 10 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:


STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY GV DẠY MÔN THUỘC KHOA Tốt nghiệpĐH loại
1 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG   22/03/1991 Cơ khí Động lực Khoa Cơ khí Động lực Khá
2 ĐẶNG TRÍ TRUNG   30/04/1992 Cơ khí Động lực Khoa Cơ khí Động lực Giỏi
3 LÊ THANH HÙNG   25/05/1991 Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá
4 ĐẶNG THỊ TRÚC LINH x 30/10/1992 Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá
5 CÙ MINH PHƯỚC   15/10/1991 Tự động hóa Khoa Điện – Điện lạnh Khá
6 TRẦN TRUNG NGUYÊN   17/09/1992 Tin học Khoa Điện tử – Tin học Giỏi
7 NGUYỄN VĂN NHƯƠNG   10/12/1992 Tin học Khoa Điện tử – Tin học Giỏi
8 NGUYỄN VŨ HOÀNG CHƯƠNG   01/04/1991 Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Khá
9 HOÀNG HUY LỘC   02/08/1990 Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Khá
10 CAO VĂN DIỄN   20/02/1991 Cơ điện tử Khoa Cơ khí Khá


  * Đúng 14g00 chiều thứ Sáu ngày 21/11/2014: Liên hệ P. Tổ chức - HC để được hướng dẫn  thủ tục làm việc.
 Khi đến, mang theo CMND gốc, 06 bản chứng thực CMND, và 05 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).
  * Ngày 01/12/2014: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.

II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:
      Hội đồng tuyển dụng nhà trường xin tỏ  lời cám ơn sâu sắc vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
(đã ký)                       

NGUYỄN CÔNG THÀNH