Chiến dịch ''Xuân tình nguyện 2021'' Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

Chiến dịch "Xuân tình nguyện 2021" trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng