HTV đưa tin Chương trình ''Cao Thắng vì cộng đồng - Bồi dưỡng kỹ năng nghề miễn phí''

Đây là chương trình thiện nguyện - CAO THẮNG VÌ CỘNG ĐỒNG - do trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng phối hợp với các đối tác thực hiện nhằm hỗ trợ cho người lao động bị mất việc hoặc giảm giờ làm việc do đại dịch Covid-19 gây ra.

>> ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY

Thông tin chi tiết: http://txnh.caothang.edu.vn/Boi-duong-ky-nang-nghe-mien-phi.html