HTV9 ĐƯA TIN ''CHƯƠNG TRÌNH CAO THẮNG VÌ CỘNG ĐỒNG''

HTV9 ĐƯA TIN [CHƯƠNG TRÌNH CAO THẮNG VÌ CỘNG ĐỒNG]

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ MIỄN PHÍ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

=====

- Đăng ký ngay: tại đây

- Chi tiết: tại đây

- Hotline: 0913 608 313

=====

- Miễn phí 100%.

- Không quá 30 học viên cho 1 lớp.

- Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành mô đun (chuyên đề).

- Được thực tập trên thiết bị, máy móc hiện đại của trường hoặc đơn vị đối tác tham gia chương trình.