Lịch công tác tuần thứ 50 (Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

07/8/2023

 

 

 

 

THỨ BA

08/8/2023

08h00 tại Hội trường A.310-Trường CĐ Kinh tế TP.HCM (33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, TP.HCM)

Hội thảo khoa học "Giải pháp thực hiện chuyển đổi số tại các cơ sở GDNN trên địa bàn TP.HCM"

TP: Thầy Việt Dũng

15h30-18h30 tại Phòng Truyền thống

Họp Ban cố vấn doanh nghiệp (IAB) ngành CNKT Ô tô

TP: Cán bộ Khoa/BM Ô tô; Trưởng các SO; Phụ trách các tiêu chí ABET

THỨ TƯ

09/8/2023

 

14h00-15h00 tại Phòng Truyền thống

Họp xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng (nghề đào tạo) 2020

TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Khoa/Bộ môn, GVCN

THỨ NĂM

10/8/2023

 

 

THỨ SÁU

11/8/2023

 

 

THỨ BẢY

12/8/2023

 

 

CHỦ NHẬT

13/8/2023