Thông báo về việc nghỉ Tế Nguyên đán Quý Mão 2023

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 191/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

     Căn cứ Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ lao động –Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

     Căn cứ vào Lịch đào tạo năm học 2022-2023 của Trường CĐKT Cao Thắng.

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 như sau:

     1. Giảng viên và sinh viên nghỉ từ thứ Hai, ngày 09/01/2023 (18 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết Chủ Nhật, ngày 29/01/2023 (mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão). Thứ Hai ngày 30/01/2023, toàn trường giảng dạy và học tập trở lại.

     2. Cán bộ, viên chức khối hành chính nghỉ từ thứ Sáu, ngày 20/01/2023 (29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm, ngày 26/01/2023 (Mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). Thứ Sáu, ngày 27/01/2023 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão) cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính làm việc trở lại.

Lưu ý:

Để đảm bảo an toàn, an ninh trong các ngày nghỉ tết, nhà trường yêu cầu:

     Các Phòng, Khoa, Bộ môn: Tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý; Khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ trước khi nghỉ Tết.

     Phòng Hành chính-Quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất; Bộ phận bảo vệ đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn trong khuôn viên trường, tăng cường giám sát xung quanh trường.

     Bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Quản lý sinh viên ở lại trong Tết Nguyên đán; Đảm bảo an ninh, trật tự, mỹ quan khu vực cổng, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá.

     Toàn thể giảng viên, viên chức, sinh viên khi học tập, làm việc trở lại sau khi nghỉ tết phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan chuyên môn (đeo khẩu trang, khử khuẩn, thường xuyên rửa tay,...).

     Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:
- Giám hiệu;
- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu: VT, HCQT.

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha