Dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển ngày 23/05/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

Số: 684/TB-CĐKTCT-HCQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày  25 tháng   05  năm  2023

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 23/05/2023

 

STT HỌ VÀ TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC, GIẢNG DẠY  THUỘC BỘ PHẬN, BỘ MÔN ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH, CĐ loại GHI CHÚ
1 LÊ MINH ĐỨC   1/6/1996 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực Giỏi  

(Tổng cộng danh sách này có 01 người)

* Đúng 14g00 chiều thứ Tư ngày 31/05/2023: Có mặt tại phòng Khách trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng để được hướng dẫn  thủ tục hoàn  thiện  hồ  sơ dự tuyển theo quy định, và  các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).

Khi đến, mang theo Căn cước công dân  gốc, 04 bản sao chứng thực CCCD (phô tô mực đậm để thấy rõ số CCCD) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Năm ngày 01/06/2023:  Có mặt  tại  đơn vị  Phòng, Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm./.

 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(ĐÃ KÝ)

TỐNG THANH NHÂN