Kế hoạch tổ chức lễ tổng kết & Trao bằng tốt nghiệp, năm 2023