Lịch công tác tuần thứ 23 (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

29/01/2024

 

14h00 tại (Hội trường 202 - Trường ĐH Mở TP.HCM (35 Hồ Hảo Hớn, Q.1)

Hội nghị tổng kết công tác đảng và Lễ trao tặng Huy hiệu đảng

TP: Các Đ/c Đình Kha, Quang Trung, Thanh Nhân, Văn Sĩ, Tùng Linh, Thành Hậu, Thanh Bảo, Tấn Lộc

THỨ BA

30/01/2024

 

 

THỨ TƯ

31/01/2024

 

 

THỨ NĂM

01/02/2024

 

13h30 tại Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM (Q.3)

Họp công tác Tuyên giáo

TP: Đ/c Văn Sĩ

THỨ SÁU

02/02/2024

 

 

THỨ BẢY

03/02/2024

 

 

CHỦ NHẬT

04/02/2024