Lịch công tác tuần thứ 22 (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

22/01/2024

08h00-17h00 tại Phòng F4.9-Trung tâm đào tạo Daikin

Diễn tập thu hồi môi chất lạnh tại trung tâm đào tạo Daikin

TP: Daikin Nhật Bản và Daikin Việt Nam

 

08h30 tại Phòng Truyền thống

Tiếp đại điện Công ty HonMa Nhật Bản

TP: Giám hiệu (Thầy Đình Kha), Thầy Phạm Thành

 

10h00 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Họp xét thi đua Tháng 01/2024

TP: Hội đồng thi đua

13h30-15h00 tại Phòng Truyền thống

Tiếp đại diện Công ty Seijin Vietnam

TP: Giám hiệu, Cô Thanh Bình, Cô Ngọc Anh

THỨ BA

23/01/2024

 

 

THỨ TƯ

24/01/2024

07h30-17h30 tại Phòng F4.9-Trung tâm đào tạo Daikin

Diễn tập thu hồi môi chất lạnh tại Trung tâm đào tạo Daikin

TP: Các cơ quan trong và ngoài nước

13h00 tại Phòng Hội thảo

Hỗ trợ hướng dẫn sinh viên phỏng vấn tiếng Nhật (KOSEN)

TP: Các giảng viên, sinh viên ngành Cơ điện tử theo kế hoạch

THỨ NĂM

25/01/2024

08h00-12h00 tại Hội trường A

EPICS Final Showcase

TP: Theo danh sách

13h30 tại Phòng Hội thảo

Họp Chi bộ 6

TP: Đảng viên Chi bộ 6

THỨ SÁU

26/01/2024

 

14h00-14h30 tại Phòng Khách Lớn_Nhà E

Họp xét chuyển giai đoạn hợp đồng làm việc từ tháng 02 năm 2024

TP: Hội đồng

Kính mời: Các Thầy Khánh Toàn (BM KT), Ngọc Thạnh, Thời Trung (K.CKĐL)

 

15h45 tại Phòng Truyền thống

Họp phổ biến thông tin về việc ngừng phục vụ cho người ở tại KTX

TP: Giám hiệu, P.HCQT, thành phần theo Thư mời

 

16h30 tại Sảnh Nhà B

Họp mặt cuối năm

TP: Toàn thể CB-VC, người lao động, khách mời theo danh sách

THỨ BẢY

27/01/2024

06h30 tại Trường Đại học Đồng Nai

Tư vấn tuyển sinh 2024

TP: Phòng Đào tạo chủ trì

 

CHỦ NHẬT

28/01/2024

06h30 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Dương

Tư vấn tuyển sinh năm 2024

TP: Phòng Đào tạo chủ trì

 

     Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, an ninh trong các ngày nghỉ Tết, Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Bộ môn tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; kiểm tra hệ thống điện, nước; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ khu vực đơn vị quản lý; khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ trước khi nghỉ Tết.