Lịch công tác tuần thứ 24 (Từ ngày 05/2/2024 đến ngày 11/02/2024)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

05/02/2024

 

 

THỨ BA

06/02/2024

 

 

THỨ TƯ

07/02/2024

 

 

THỨ NĂM

08/02/2024

NGHỈ TẾT GIÁP THÌN

THỨ SÁU

09/02/2024

NGHỈ TẾT GIÁP THÌN

THỨ BẢY

10/02/2024

NGHỈ TẾT GIÁP THÌN

CHỦ NHẬT

11/02/2024

NGHỈ TẾT GIÁP THÌN