Lịch công tác tuần thứ 28 (Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 10/03/2024)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

04/3/2024

08h00-08h30 tại Phòng khách Nhỏ-Nhà E

Giám hiệu hội ý

 

08h30-09h30 tại Phòng khách Lớn-Nhà E

Họp Giám hiệu và Trưởng, Phó các phòng chức năng

 

09h30-10h30 tại Phòng khách Lớn-Nhà E

Họp Giám hiệu và bộ phận truyền thông tuyển sinh 2024

TP: Theo quy định

14h00-15h30 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Làm việc với Thành đoàn về công tác tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 15, năm 2024

TP: Thành đoàn, Đại diện Giám hiệu, Đoàn Thanh niên

Kính mời: Đại diện các Khoa: Điện - Điện tử, Công nghệ Nhiệt lạnh, Cơ khí Động lực                      

THỨ BA

05/3/2024

 

 

THỨ TƯ

06/3/2024

 

 

THỨ NĂM

07/3/2024

10h30 tại Phòng Hội Thảo

Họp mặt chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

TP: Toàn thể nữ đoàn viên Công đoàn

Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

 

THỨ SÁU

08/3/2024

 

14h00 tại Phòng Truyền Thống

Tiếp đại diện Công ty Vision International

TP: Cô Thanh Bình, Cô Ngọc Anh

THỨ BẢY

09/3/2024

06h30  Tư vấn tuyển sinh tại Tiền Giang

TP: Phòng Đào tạo chủ trì

16h00-20h00  tại Sảnh nhà B

Họp mặt Kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của Cựu Học sinh Cao Thắng khóa 1981 đến 1984

TP: Cựu Học sinh Cao Thắng khóa 1981 đến 1984

CHỦ NHẬT

10/3/2024

06h30 tại Gò Công (Tiền Giang)

Tư vấn tuyển sinh 2024

TP: Phòng Đào tạo chủ trì

 

06h30 Tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ

TP: Phòng Đào tạo chủ trì