Lịch công tác tuần thứ 18 (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

25/12/2023

08h00-11h00 tại Phòng F3.5

Bộ môn Tự động hóa báo cáo khoa học năm 2023 

TP: Giảng viên Bộ môn Tự động hóa

Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN & HTQT, Quản lý Khoa Điện - Điện tử

 

09h00-10h30 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Hội nghị CBVC Tổ CĐ P.CTCT-HSSV, đánh giá-xếp loại CBVC P.CTCT-HSSV năm 2023  

TP: Tất cả CBVC Phòng CTCT-HSSV

Kính mời: Giám hiệu, BTV Công đoàn Trường

    

09h00-10h30 tại Phòng Đào tạo

Hội nghị CBVC Tổ CĐ P.Đào tạo, đánh giá - xếp loại CBVC P.Đào tạo năm 2023 

TP: CBVC phòng Đào tạo

Kính mời: Giám hiệu, BTV Công đoàn trường

 

10h30-11h45 tại VP Khoa CN Nhiệt-Lạnh_F4.7

Hội nghị CBVC Tổ CĐ Khoa CN Nhiệt Lạnh; đánh giá - xếp loại viên chức Khoa CN Nhiệt-Lạnh năm 2023 

TP: Tất cả CBVC Khoa CN Nhiệt-Lạnh

Kính mời: Giám Hiệu; BTV Công đoàn Trường

14h00 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Hội nghị CBVC Tổ CĐ P.HCQT, đánh giá-xếp loại CBVC P.HCQT  năm 2023  

TP: Tất cả CBVC Phòng HCQT

Kính mời: Giám hiệu, BTV Công đoàn Trường

 

14h00 tại Phòng KHCN&HTQT

Hội nghị CBVC Tổ CĐ P.TCKT và P.KHCN&HTQT  

TP: Tất cả CBVC Phòng TCKT và Phòng KHCN&HTQT

Kính mời: Giám hiệu, BTV Công đoàn Trường

 

14h00 tại Quận ủy Quận 1

Dự Lễ tổng kết PTTĐ CCB gương mẫu năm 2023 

TP: Đ/c Thanh Hảo

 

14h00 tại Trung tâm Hội nghị 272 (Lầu 1 - 272 Võ Thị Sáu, Q.3)

Hội nghị thông tin dư luận 

TP: Đ/c Văn Sĩ

THỨ BA

26/12/2023

08h00 tại Phòng Hội thảo

Tuyển dụng giảng viên 

TP: Hội đồng tuyển dụng; Trưởng/Phó các Khoa, Bộ môn các ngành CNKT ÔTô, CNKT Cơ khí, CNKT Đ-ĐT, CNKT ĐK&TĐH

 

08h00-10h00 tại VP BM Kinh tế_F5.5

Bộ môn Kinh tế báo cáo khoa học năm 2023 

TP: Tất cả Giảng viên Bộ môn Kinh Tế

Kính mời: Giám hiệu; P.KHCN&HTQT

 

08h00 tại Hội trường Lầu 10 - Trường ĐH Luật TP.HCM

Họp Tuyên giáo 

TP: Đ/c Văn Sĩ, Đ/c Thành Hậu

 

 08h45-10h00 tại VP Khoa Cơ khí Động lực_F2.7

Họp Chi bộ 5 

TP: Đảng viên Chi bộ 5

Kính mời: Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV

 

09h00-10h00 tại Phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 7 

TP: Đảng viên Chi bộ 7

Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu

 

13h00-16h00  tại VP Khoa GDĐC_E2.2

Họp Chi bộ 2

TP: Đảng viên Chi bộ 2

 

14h00-16h00 tại Phòng Hội thảo

Hội nghị CBVC tổ CĐ Khoa CKĐL 

TP: Toàn thể CBVC Khoa CKĐL

Kính mời: Giám hiệu

 

15h00 tại VP Khoa Giáo dục Đại cương_E2.2

Hội nghị CBVC Tổ CĐ Khoa Giáo dục Đại cương

TP: Toàn thể CBVC Khoa Giáo dục Đại cương

Kính mời: Giám hiệu, BTV Công Đoàn

THỨ TƯ

27/12/2023

09h00-11h00 tại Phòng Hội thảo

Họp Chi bộ 3 

TP: Đảng viên Chi bộ 3

Kính mời: Đảng ủy

 

09h00-11h00 tại Phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 1 - Đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2023 

TP: Đảng viên Chi bộ 1

            

13h00-16h00 tại Phòng F6.7

Bộ môn Điện tử viễn thông báo cáo khoa học năm 2023 

TP: Giảng viên Bộ môn Điện tử viễn thông

Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN & HTQT, Quản lý Khoa Điện - Điện tử

 

13h30 tại Phòng Hội thảo

Họp Chi bộ 6 

TP: Đảng viên Chi bộ 6

 

14h00-15h30 tại Hội trường B

Lễ Bàn giao thiết bị đào tạo, trao tặng tài trợ hoạt động thường xuyên và học thuật, khánh thành Trung tâm đào tạo Daikin tại Trường

TP: Toàn thể Giảng viên Khoa CN Nhiệt-Lạnh

Kính mời: Giám hiệu

THỨ NĂM

28/12/2023

08h00-12h00 tại Phòng F6.7

Bộ môn Điện tử công nghiệp báo cáo khoa học năm 2023 

TP: Giảng viên Bộ môn Điện tử công nghiệp

Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN & HTQT

 

09h00-11h00 tại Phòng Hội thảo

Hội nghị CBVC Tổ CĐ Khoa Cơ Khí 

TP: Tất cả CBVC Khoa Cơ khí

Kính mời: Giám hiệu

    

13h00-16h00 tại Phòng Hội thảo

Họp Chi bộ 4 

TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 4

 

13h00-17h00 tại  VP Khoa Điện-Điện tử_F3.7

Bộ môn Điện công nghiệp báo cáo khoa học năm 2023 

TP: Giảng viên Bộ môn Điện công nghiệp

Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN & HTQT

 

14h00 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Họp Hội đồng lương 

TP: Hội đồng

 

14h00-16h00 tại VP BM Kinh tế_F5.5

Hội nghị CBVC Tổ CĐ Bộ môn Kinh tế 

TP: Toàn thể CBVC Bộ môn Kinh Tế

Kính mời: Giám hiệu, BCH Công Đoàn

 

14h00 tại văn phòng khoa CNTT

Hội nghị CBVC Tổ CĐ khoa CNTT

Thành phần: Giảng viên Khoa CNTT

Kính mời: Giám Hiệu

THỨ SÁU

29/12/2023

08h30 tại Hội trường B

Hội nghị CBVC Tổ CĐ Khoa Điện-Điện tử 

TP: Toàn thể CBVC Khoa Điện-Điện tử

Kính mời: Giám hiệu, BTV Công Đoàn

 

10h00-11h00 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Họp Ban Giáo trình nội bộ - chuẩn bị giáo trình, tài liệu giảng dạy Học kỳ 2 (Năm học 2023-2024) 

TP: Theo quy định (Thầy Việt Dũng chuẩn bị nội dung)

14h00-16h30 tại Phòng khách Lớn_Nhà E

Tiếp Giảng viên mới tuyển 

TP: P.HC-QT và Giảng viên mới

THỨ BẢY

30/12/2023

08h00 tại Hội trường A

Chung kết cuộc thi "Solar Energy" năm học 2023-2024 

TP: Các Đội dự thi và toàn thể Cán bộ, Giảng viên Khoa CN Nhiệt-Lạnh

Kính mời: BTV Đoàn trường

 

CHỦ NHẬT

31/12/2023