Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

----------

Số: 283/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

      Căn cứ Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

      Căn cứ vào Lịch đào tạo năm học 2023-2024 của Trường CĐKT Cao Thắng.

      Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 như sau:

      1. Giảng viên và sinh viên nghỉ từ thứ Hai, ngày 29/01/2024 (19 tháng Chạp năm Qúy Mão) đến hết Chủ Nhật, ngày 18/02/2024 (mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Thứ Hai, ngày 19/02/2024, toàn trường giảng dạy và học tập trở lại.

      2. Cán bộ, viên chức khối hành chính nghỉ từ thứ Năm, ngày 08/02/2024 (29 tháng Chạp năm Qúy Mão) đến hết thứ Tư, ngày 14/02/2024 (mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Thứ Năm, ngày 15/02/2024 (mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn) cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính làm việc trở lại.

      Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trong các ngày nghỉ Tết, nhà trường yêu cầu:

      Các Phòng, Khoa, Bộ môn: Tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý; Khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ trước khi nghỉ Tết.

      Phòng Hành chính-Quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất; Bộ phận bảo vệ đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn trong khuôn viên trường, tăng cường giám sát xung quanh trường.

      Bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Quản lý sinh viên ở lại trong Tết Nguyên đán; Đảm bảo an ninh, trật tự, mỹ quan khu vực cổng, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá.

      Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

  Nơi nhận:

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha