Phân công lịch trực Trường ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG

Ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất đất nước 30/4

và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024

(Kèm theo Thông báo số 562 /TB-CĐKTCT-HCQT ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường CĐKT Cao Thắng)

Trực Lãnh đạo:  

- Đ/c Trương Quang Trung   – Phó Hiệu trưởng                      (ĐT: 0918 425 094)

- Đ/c Tống Thanh Nhân        – Phó Hiệu trưởng                      (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Thứ Năm 18/4/2024

7h30-11h30

Nguyễn Hữu Quyền

Khoa CNNL

0909675704

13h00-17h00

Nguyễn Hữu Quyền

Khoa CNNL

Thứ Ba 30/4/2024

7h30-11h30

Lê Đình Trung

Khoa CNNL

0918229694

13h00-17h00

Lê Đình Trung

Khoa CNNL

Thứ Tư 01/5/2024

7h30-11h30

Lê Phong Phú

Khoa Đ-Đt

0903617646

13h00-17h00

Lê Phong Phú

Khoa Đ-Đt

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.