Thông báo chương trình hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm miễn phí của Nhà trường đối với người trong độ tuổi lao động đang ở tại ký túc xá