Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số:  562/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024

        Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, năm 2024 như sau:

1. Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên nghỉ vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Thứ Năm, Mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn (ngày 18/4/2024).

2. Nghỉ Ngày thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (01/5): Toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên nghỉ liên tục 03 ngày từ Thứ Hai (29/4/2024) đến hết Thứ Tư (01/5/2024).

        Lịch làm việc, giảng dạy, học tập ngày Thứ Hai (29/4/2024) của toàn trường được thực hiện bù vào Thứ Bảy (04/5/2024).  

        Các lớp có lịch học thực hành vào Thứ Bảy (04/5/2024): Bộ môn và giảng viên chủ động bố trí dạy bù cho sinh viên trước hoặc sau lễ (báo lịch cho Phòng CTCT-HSSV). 

Trước và trong thời gian nghỉ lễ Nhà trường yêu cầu:

        - Các Phòng, Khoa, Bộ môn: Tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý;

        - Phòng Hành chính-Quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất;

        - Bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Giữ gìn an ninh, trật tự, mỹ quan khu vực cổng, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá.

        Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

  Nơi nhận:

- Giám hiệu;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

Hiệu trưởng

 

(đã ký)

 

Lê Đình Kha