Thông báo về việc tổ chức các lớp ôn tập thi chứng nhận năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 2/6 cho sinh viên tất cả các ngành, nghề khóa 2021 trở về trước