Thông báo về việc ngừng phục vụ người ở tại nhà ký túc xá sinh viên số 931-937 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh