Đài truyền hình Bình Thuận đưa tin về Cuộc thi ''SOLAR CAR CHALLENGE''