Tuyển sinh 2023

Ngày: 01-01-2023 | Lượt xem: 31685
Trường Cao Thắng xét tuyển cao đẳng 2023 sử dụng Học bạ THPT. Đăng ký từ 01/01/2023
Ngày: 01-01-2023 | Lượt xem: 6013
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Trường Cao Thắng sử dụng Kết quả tốt nghiệp của kỳ thi THPT quốc gia năm 2023. Thời gian đăng ký từ 01/01/2023
Ngày: 01-01-2023 | Lượt xem: 1603
Trường Cao Thắng xét tuyển cao đẳng 2023 sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2023. Đăng ký từ 01/01/2023
Ngày: 01-01-2023 | Lượt xem: 2573
Thí sinh, phụ huynh vui lòng liên hệ điện thoại trong giờ hành chính 7h30 đến 11h30 và 13h30 đến 16h30 mặc dù chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 24/24 nhưng sau thời gian trên việc hỗ trợ có thể gặp khó khăn do không có thiết bị để xử lý.
Ngày: 01-01-2023 | Lượt xem: 11973
Xét Học bạ THPT: 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12); Xét Kết quả tốt nghiệp của kỳ thi THPT quốc gia năm 2023; Xét Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Tp.HCM.
1
Trang: 1 / 1
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9