E-Learning

Ngày: 02-03-2021 | Lượt xem: 3337
Hướng dẫn kết nói thiết bị di động với Tivi/máy chiếu bằng HDMI không dây Ugreen 60356
Ngày: 02-12-2020 | Lượt xem: 15999
Tài liệu hướng dẫn học E-Learning - Dành cho sinh viên Cao Thắng
Ngày: 02-12-2020 | Lượt xem: 3097
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Google Class Room và Zoom - Dành cho giảng viên
Ngày: 18-03-2020 | Lượt xem: 22629
Nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động giảng dạy và học tập, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên trong quá trình học E-Learning. Mọi góp ý của bạn sẽ được bảo mật.
1
Trang: 1 / 1
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9