E-Learning

Ngày: 02-03-2021 | Lượt xem: 10358
Hướng dẫn kết nói thiết bị di động với Tivi/máy chiếu bằng HDMI không dây Ugreen 60356
Ngày: 02-12-2020 | Lượt xem: 20364
Tài liệu hướng dẫn học E-Learning - Dành cho sinh viên Cao Thắng
Ngày: 02-12-2020 | Lượt xem: 4357
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Google Class Room và Zoom - Dành cho giảng viên
Ngày: 18-03-2020 | Lượt xem: 30360
Nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động giảng dạy và học tập, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên trong quá trình học E-Learning. Mọi góp ý của bạn sẽ được bảo mật.
1
Trang: 1 / 1