Đảng bộ Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đảng ủy

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đ/c Trương Quang Trung

Bí thư

Phó Hiệu trưởng

2

Đ/c Lê Đình Kha

Phó bí thư

Hiệu trưởng

3

Đ/c Tống Thanh Nhân

Ủy viên BTV

Phó Hiệu trưởng

4

Đ/c Ngô Thị Thanh Bình

Ủy viên

 

5

Đ/c Trần Việt Dũng

Ủy viên

 

6

Đ/c Nguyễn Vũ Dzũng

Ủy viên

 

7

Đ/c Phạm Văn Thành

Ủy viên

 

8

Đ/c Nguyễn Ngọc Thạnh

Ủy viên

 

9

Đ/c Nguyễn Văn Sĩ

Ủy viên

 

10

Đ/c Nguyễn Văn Vũ

Ủy viên

 

 

2. Ủy ban kiểm tra

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đ/c Tống Thanh Nhân

Chủ nhiệm

 

2

Đ/c Vũ Đình Kết

Phó chủ nhiệm

 

3

Đ/c Nguyễn Thanh Hiệp

Ủy viên

 

 

3. Các chi bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đ/c Trần Việt Dũng

Bí thư

Chi bộ 1

2

Đ/c Phạm Đình Huấn

Bí thư

Chi bộ 2

3

Đ/c Đỗ Chí Phi

Bí thư

Chi bộ 3

4

Đ/c Nguyễn Văn Vũ

Bí thư

Chi bộ 4

5

Đ/c Nguyễn Ngọc Thạnh

Bí thư

Chi bộ 5

6

Đ/c Nguyễn Thanh Hiệp

Bí thư

Chi bộ 6

7

Đ/c Phạm Văn Thành

Bí thư

Chi bộ 7