Giới thiệu Trường CĐKT Cao Thắng

 

Trường tọa lạc tại số 65 đường Huỳnh Thúc Kháng - Phường Bến Nghé - Quận 1 – Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trường đào tạo 3 hệ: Cao đẳng kỹ thuật, Trung học kỹ thuật và Công nhân kỹ thuật bậc 3/7. Học sinh sau

khi tốt nghiệp đều có việc làm và được xã hội tín nhiệm.

 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Huân chương- Huân chương Độc lập hạng I (2011).
- Huân chương Độc lập hạng I (2006).
- Huân chương Độc lập hạng III (2001).
- Huân chương Lao động hạng I (1996).
- Huân chương Chiến công hạng II (1990).
- Huân chương Lao động hạng III (1985).
- Nhiều Nhà giáo ưu tú NHÀ GIÁO NHÂN DÂN và Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục.

- Trường liên tục được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc.

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TỪ 2010-2015

  • Phát triển quy mô, ngành nghề đào taọ, đa dạng hoá các loại hình đào tạo trên cơ sở giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Bồi dường đội ngũ giáo viên nâng tỉ lệ giáo viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đạt và vượt chuẩn.
  • Quy hoạch xây dựng khuôn viên nhà trường khang trang sạch đẹp, đầu tư trang thiết bị đào tạo hiện đại.
  • Xây dựng cơ sở II.

 

TÊN TRƯỜNG - HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN

Năm

Tên Trường

Tên Hiệu Trưởng

1906-1939

ÉCOLE DES MÉCHANICIENS ASIATIQUES

Ông EMMANUEL ROSEL
Kỹ sư Công Nghệ
Đại tá Hải quân

1939-1942

ÉCOLE TECHNIQUE SPECIALE

Ông ALBERT SIMON 
Kỹ sư Cơ Khí 
Đại úy Hải quân

1942-1946

ÉCOLE TECHNIQUE SPECIALE

Ông YVES GERMAIN 
Kỹ sư Cơ Khí 
Đại úy Hải quân

1946-1950

COLLÈGE TECHNIQUE

Ông GÉRARD TABOUILLIOT 
Kỹ sư Công Nghệ

1950-1952

COLLÈGE TECHNIQUE

Ông NGUYỄN CAO KHOAN 
Kỹ sư Điện VIOLET

1952-1957

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT ĐỆ NHỊ CẤP CAO THẮNG

Ông ĐỖ VĂN TRÀ 
Kỹ sư Điện I.K.G;

1957-1958

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT ĐỆ NHỊ CẤP CAO THẮNG

Ông NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG 
Kỹ sư Công chánh

1958-1961

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT CAO THẮNG

Ông PHẠM XUÂN ĐỘ 
Giáo sư Thanh tra Học chính

1961-1964

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT CAO THẮNG

Ông CAO THANH ĐẢNH 
KỸ sư E.N.S.M

1964-1965

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT CAO THẮNG

Ông NGUYỄN TẤN PHÁT 
KỸ sư E.N.S.M

1965-1967

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT CAO THẮNG

Ông LÊ ĐÌNH VIỆN 
Master of Education

1967 - 30/04/1975

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT CAO THẮNG

Ông NGUYỄN HỒNG LAM 
Kỹ Sư Công Nghệ

30/04/1975 - 12/1980

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT CAO THẮNG

Ông TRẦN HỮU TÁM 
Chuyên viên kỹ thuật

01/1981-06/1982

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT CAO THẮNG

 

07/1982 - 12/1988

TRƯỜNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Ông ĐINH VĂN MỘNG 
Kỹ sư Cơ Khí

01/1989 - 09/2000

TRƯỜNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Ông VÕ HỒNG THÁI 
Kỹ Sư Cơ Khí Ô Tô
Nhà giao ưu tú

10/2000 - 30/09/2004

TRƯỜNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Ông ĐÀO KHÁNH DƯ 
Tiến sĩ
Nhà giáo nhân dân

01/10/2004 - đến nay

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9