Kết quả tuyển sinh (bổ sung) cao đẳng các ngành năm 2018 và kế hoạch làm thủ tục nhập học

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2018


KẾT QUẢ TUYỂN SINH (BỔ SUNG) CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH NĂM 2018

VÀ KẾ HOẠCH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

I. ĐIỂM CHUẨN CHÍNH THỨC:

STT

Tên ngành

Điểm chuẩn

(Đã hiệu chỉnh)

Tra cứu kết quả

1

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

17,5

-

2

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

15,5

Tại đây

3

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

15,0

Tại đây

4

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

14,0

Tại đây

5

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

13,5

Tại đây

6

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

15,0

Tại đây

7

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

12,5

Tại đây

8

Công nghệ Thông tin

13,5

Tại đây

9

Kế toán

12,0

Tại đây

 

II. THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP TRÚNG TUYỂN TẠI TRƯỜNG:

- Nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi và bản photo giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bản photo bằng tốt nghiệp THPT).

- Nộp kinh phí đào tạo.

- Từ ngày 08/8/2018 đến 10/8/2018, chi tiết cho từng ngành cụ thể như sau:

TT

Ngày

Ngành

Ghi chú

1

08/8/2018

đến 10/8/2018

Kế toán;

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông;

Công nghệ Thông tin;

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa;

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử;

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh);

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.

Ưu tiên cho thí sinh ở tỉnh làm thủ tục buổi sáng.

Thí sinh ở TPHCM làm thủ tục buổi chiều.

2

09/8/2018

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí;

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.

3

10/8/2018

Dành cho những thí sinh chưa làm thủ tục nhập học.

Lưu ý: 

- THÍ SINH TRÚNG TUYỂN MÀ CHƯA NHẬN ĐƯỢC THƯ BÁO TRÚNG TUYỂN THÌ VẪN LÊN TRƯỜNG LÀM THỦ TỤC;

- Nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi và kinh phí đào tạo (chậm nhất là 16h30 ngày 10/8/2018);

- Sau thời gian trên thí sinh không thực hiện xem như từ chối nhập học;

- Xét tuyển bổ sung (nếu có) sẽ thông báo sau ngày 10/8/2018;

- Mọi thắc mắc thí sinh liên hệ phòng Đào tạo – Lầu 1- Nhà E; Điện thoại (028) 38 212 868 hoặc (028) 38 212 360 (số nội bộ 17); Email: tuyensinh@caothang.edu.vn; caothangtuyensinh@gmail.com trước ngày 10/8/2018.


HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 


    Các Tin Khác:

Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9