Thông Báo

Ngày: 30-05-2021 | Lượt xem: 17335
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo đến cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường: Kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, một số hoạt động trong trường chuyển sang hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:
Ngày: 07-05-2021 | Lượt xem: 9850
Căn cứ Công văn 1415/UBND-VX ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy-học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ kết luận cuộc họp của Ban Chỉ Đạo phòng, chống Covid-19 của Trường ngày 07/5/2021. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo: Kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới:
Ngày: 28-04-2021 | Lượt xem: 3081
     Căn cứ Công văn 2167/BCT-TCCB ngày 19/4/2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Ngày: 14-04-2021 | Lượt xem: 1703
Trường CĐ KT Cao Thắng, Ban liên lạc Cựu HSSV Cao Thắng trân trọng kính mời Quý Anh/Chị cựu học sinh, sinh viên Cao Thắng tham dự buổi họp mặt truyền thống nhân dịp 115 năm thành lập Trường.
Ngày: 24-02-2021 | Lượt xem: 5309
     Căn cứ Công văn 546/UBND-VX ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021;      Căn cứ tình hình thực tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên như sau:
Ngày: 22-02-2021 | Lượt xem: 5780
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và thi các học phần UD CNTT CB, ORCAD và AutoCAD. Trung tâm Tin học thông báo ghi danh khóa học bằng hình thức E-Learning như sau:
Ngày: 15-01-2021 | Lượt xem: 1274
|< < 1 2 3 4 5 ... > >|
Trang: 3 / 21
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9