Thông Báo

Ngày: 04-12-2023 | Lượt xem: 1908
FunnyLed là một trong những cuộc thi học thuật thường niên của Khoa Điện - Điện tử. Tạo môi trường học tập, rèn luyện, sân chơi mang tính ứng dụng thực tế thú vị cho sinh viên, qua đó khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngay từ đầu năm , cuộc thi giúp sinh viên nâng cao tay nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn, rèn luyện và hoàn thiện những kỹ năng mềm như: làm việc nhóm, thuyết trình, thiết lập mục tiêu.
Ngày: 22-09-2023 | Lượt xem: 17239
     Để thống nhất trong công tác đào tạo và quản lý, phục vụ việc học tập và rèn luyện của sinh viên, nhà trường cấp tài khoản cổng thông tin (gọi tắt là portal) cho tất cả Sinh viên từ ngày nhập học chính thức và sử dụng trong suốt thời gian học tập-rèn luyện tại trường.
Ngày: 18-09-2023 | Lượt xem: 14023
Để thống nhất trong công tác đào tạo và quản lý, phục vụ việc học tập và rèn luyện của sinh viên, nhà trường cấp tài khoản email có dạng MSSV@caothang.edu.vn (gọi tắt là email sinh viên) cho tất cả Sinh viên Khóa 2023-2026.
Ngày: 04-09-2023 | Lượt xem: 76404
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo Sinh viên Khóa 2023-2026 (Thí sinh trúng tuyển đã nộp kinh phí đào tạo) kế hoạch nhập học như sau:
Ngày: 26-08-2023 | Lượt xem: 2484
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức ngày 24/08/2023.
Ngày: 04-08-2023 | Lượt xem: 4284
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu như sau:
|< < 1 2 3 4 ... > >|
Trang: 2 / 25