Lịch công tác tuần thứ 45 (Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

01/7/2024

08h00-09h00 tại Phòng Khách Nhỏ_Nhà E

Họp Thường trực Hội đồng Tuyển sinh

TP: Theo quy định

 

09h00-10h00 tại Phòng Truyền thống

Họp về các tiêu chuẩn thi đua, công tác tổ chức Ngày hội việc làm 2024 và công tác chuẩn bị hội thảo về đào tạo các chuyên ngành

TP: Giám hiệu; Trưởng các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc Hiệu trưởng

Kính mời: Cô Thanh Bình, Thầy Đắc Chi, Thầy Nguyễn Duy

 

10h00-11h00 tại Phòng Truyền thống

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cao đẳng (nghề đào tạo) khóa 2021-2024

TP: Giám hiệu; P.Đào tạo; P.CTCT-HSSV; Đoàn Thanh niên; Khoa, Bộ môn, GVCN các lớp CĐN 21

 

THỨ BA

02/7/2024

 

 

THỨ TƯ

03/7/2024

09h00 tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ

(Tầng 2_Nhà E)

Tiếp đại diện Công ty SMC

TP: Cô Thanh Bình, Cô Ngọc Anh

 

09h30-11h00 tại Hội Trường B

Lễ Khánh thành Phòng Đào tạo thực hành sản phẩm điều hoà không khí thông minh của hãng AQUA

TP: Cán bộ Khoa, Bộ môn, Giảng viên Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh; Sinh viên ngành Nhiệt Lạnh theo danh sách

Kính mời: Giám hiệu; Phòng KHCN&HTQT

 

THỨ NĂM

04/7/2024

 

 

THỨ SÁU

05/7/2024

 

 

THỨ BẢY

06/7/2024

 

 

CHỦ NHẬT

07/7/2024